Medlemskab af afdelingen Ejby Medborgerhus

 

Medlemsmuligheder

Som medlem af afdelingen Ejby Medborgerhus har du mulighed for at deltage i alle afdelingens aktiviteter, studiekredse m.m.m. Medlemskabet er en slags multi-medlemskab. Deltager du som instruktør/leder i udførelse af aktiviteterne er du ovenikøbet dækket af en forsikring via Ejby Idrætsforening (ansvar/ulykkesforsikring).

 

Medlemskab giver mulighed for at opnå rabatter på visse arrangementer.

 

Medlemskab giver mulighed for at låne af Ejby Medborgerhus´ egen bogsamling (Der kan lånes op til 10 bøger/gang). For børnebiblioteket gælder 10-reglen børn ifølge med voksne. Der foretages ikke registrering af de lånte bøger, men det forventes, at bøgerne leveres tilbage.

 

Medlemskab giver ret til gratis at anvende Ejby Medborgerhus´ faciliteter, såsom de opstillede pc´ere, 3D printer, projektor, PA-anlæg/forstærker og subwoofer, klaver.

 

Indmeldelse sker via hjemmesiden: www.ejby-medborgerhus.dk, eller ved udfyldelse af blanketten på den grønne folder, eller via det nye elektroniske Klubmodul.

 

 

Kontingent (2018)

Voksen-årskontingent er                          100,- kr.

Ungdomskontingent 10 – 16 år er              50,- kr.

Børnemedlemskab (< 10år) er                      0,- kr.

Bidragydende medlemmer                      50 kr., der dækker forsikringsordning.

Familierabat                                             der gives ikke familierabat længere

 

Kontingentet skal være betalt inden påbegyndelse af medlems-aktiviteten. Der kræves ikke medlemskab til offentlige arrangementer, såsom foredrag, musikaftner m.v.

 

 

Medlemskab af Ejby Medborgerhus 2018

Rev. 2018.03.11.MG

                                                                                        

Ejby If
Gemsevej 19 • 4623 Lille Skensved
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook
Ejby Medborgerhus